Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

På disse sidene vil du finne ymse materiale om folkebøker fra 1500- og 1600-tallet: tekster, faksimiler og relevant informasjon. Noen vil kanskje ha vel så stor glede av biprodukter av disse sidene, for eksempel sidene om dødsdansmotivet og utdraget fra Henrik Smiths legebok.

Det finnes heldigvis en stor utgave av danske folkebøker: Danske Folkebøger fra 16. og 17. aarhundrede / udgivne af J.P. Jacobsen, Jørgen Olrik og R. Paulli. - København. Gyldendal, 1915–1936. 14 bind. Folkebøker Den danske utgaven inneholder bl.a.: De syv vise Mestre, Kong Appolonius, Tiile Ugelspegel (som på tysk heter Till Eulenspiegel), Jesu Barndom, Dr. Faust, Judas, Helena, Griseldis, En Doctors Datter, Pilatus, Flores og Blanseflor, Den skønne Magelona, Fortunatus, Marcolfus og Ahaswervs (Sandru Beskriffuelse om en Jøde ...). Den inneholder også et Bidrag til de danske Folkebøgers Historie (som også er utgitt separat) og Folkebøgernes Illustrationer.

Fremdeles interessant er også Rasmus Nyerups banebrytende Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder, utgitt på Andreas Seidelins Forlag i København 1816. Den beskriver alle folkebøkene, men inkluderer en del bøker som også faller utenfor folkebokrammen. Sitatet til høyre er Nyerups ord, hentet fra hans kapittel om Marcolfus.

Spørsmålet om hvilke bøker som hører inn under folkebokbegrepet, kan ikke besvares lett. Albrecht Classen, som har skrevet The German Volksbuch, inkluderer det meste, for eksempel kalendere, spådomsbøker, legebøker, urtebøker og didaktiske verk.

For de danske folkebøkenes vedkommende kan man ikke si at de holder et spesielt høyt litterært nivå. Disse bøkene var som oftest oversettelser fra (særlig) tysk, og i tillegg til oversettelsesfeilene og misforståelsene kommer det begredelige faktum at tekstene ofte er hardt og tidvis vilkårlig beskåret. De tyske folkebøkene holder dog et høyt litterært nivå.

Ordboken som skal brukes ved lesning av tekster fra denne tiden er Otto Kalkar: Ordbog over det ældre danske Sprog 1–6. De første fire bindene (dvs. alt utenom tilleggsbindet og supplementet) er utrolig nok tilgjengelig på nettet.

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus