Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

En Ræffue Bog - Reineke rev / Reineke Fuchs

Reven lurer ulven til å lese skriften under hestens skoReveboken, eller Historien om Reineke rev (tysk Reineke Fuchs), består av en rekke fortellinger om den listige reven og hans venner og fiender. Alt er bundet sammen av rammefortellingen hvis hovedingrediens er rettssaken mot reven.

Reveboken

I den versjonen de fleste kjenner av Reveboken, åpnes det hele med dyrenes klage til kongen over revens forbrytelser. Så sendes bud ut for å hente reven til rettssaken – og med to av dem går det ikke så godt

Her kan du lese hvordan det går med bjørnen. (Advarsel: Teksten inneholder grov vold og sadisme.

Satirisk dyredikt

Historien(e) baserer seg på eldgammelt fortellestoff som via antikke fabler ble smidd om til et satirisk dyredikt og siden foredlet til den versjonen vi kjenner.

En oversikt over utgivelseshistorien til «vår» Revebok finner du her

En fragmentarisk oversikt over forløperne finner du her.

Noen kjenner kanskje Reveboken gjennom den for barn tilrettelagte (danske) gjenfortellingen av Christian Dahlerup Koch; andre kanskje gjennom Goethes dikt Reineke Fuchs. Mange av enkeltfortellingene er kjent i andre sammenhenger, som for eksempel fra eventyr: Eventyret om hvordan bjørnen mister halen gjenfinnes i Reveboken, men her er det ulven som blir lurt til å fiske på isen med halen.

 

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus