Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Folkeboken om Keiser Octavian

 

Folkeboken om keiser Octavian og hans to sønner, Florens og Lyon har sin opprinnelse i fransk ridderdiktning fra høymiddelalderen. Opplysningen i de første utgavene (se faksimilesnutten «Først dictet paa Latin») om at den er skrevet på latin kan være riktig, men det kan også bare skyldes at den første utgiveren ønsket å sannsynliggjøre sannhetsgestalten i historien ved å vise til en eldre latinsk krønike.

Mange av folkebøkene som ble utgitt i det 15. og 16. århundre ble sett på som historieskrivning, ikke fiksjon. At mange av disse historiene bare var fiksjon, var en av de tingene styresmakter og presteskap reagerte så sterkt på. Det ble oppfattet som om utgiverne villedet leserne med dikt og løgn og umoralske handlinger som førte folk bort fra en kristent liv.

Interessant er det også å se hvordan den danske utgiveren med stolthet viser til at hans bok er oversatt fra et tysk forelegg, som igjen er oversatt fra fransk, som igjen er oversatt fra latin. Utgiveren så det altså som et stort pluss at det var en fjerdegenerasjonsoversettelse han la frem for sitt danske publikum. I sannhetens navn skal det dog nevnes at henvisningen til tidligere oversettelser også understreker at dette er en fortelling som har slått rot i mange land, og følgelig har hatt et stort publikum, noe som mange fortsatt ser på som et kvalitetsstempel.

I Keiser Octavian finnes mange kjente motiver fra litteraturen, som for eksempel «den forsmådde elskers hevn» (jf. De syv vise Mestre) og «den uskyldig utstøtte hustru» (jf. Griseldis og En Doctors Datter).

 

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus