Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Griseldis

– En deglig historia oc nyttelig paa danske om en quindhe som heed Griseldis, Aff huilcken historia godæ oc dygdelige quindher mwæ tagæ oc begribæ möghen god lerdom, besynderlig at haffwe talmodighed.

 

Paven sier at vi må skillesDen danske folkeboken Griseldis er oversatt fra (neder)tysk (den første (høy)tyske trykte utgaven utkom 1471), den tyske fra Petrarcas latinske tekst og denne er igjen en bearbeidelse av novellen om Griseldis i Boccaccios Dekameronen (10. dag, 10. novelle, i Magnus Ullelands oversettelse bd. 3, s. 250ff). Den danske versjonen ble som oftest utgitt sammen med En Doctors Datter.

Den danske folkebokutgiveren (1592) skriver: «Ieg wbeneffnde fick i sindet, at drage henne vd aff Tydsken oc sette henne paa Danske» fordi «gode Quinder kunde haffue henne til gode trøst, oc til ith gaat exempel oc en nyttelig lerdom.»

Griseldis er en urovekkende fortelling om en greve som plutselig får det for seg at han skal plage og ydmyke kona si. Først begynner han å snakke nedsettende om henne og fortelle henne at undersåttende hans er misfornøyd med henne på grunn av hennes lave stand. Deretter utsetter han henne for grusomme prøvelser: Griseldis må finne seg i at datteren og sønnen «henrettes» (noe som bare er et narrespill; de sendes til en slektning). Deretter lures hun til å tro at paven har gitt mannen tillatelse til å skille seg fra henne. Hun blir sendt tilbake til faren i bare serken. Klimakset nås da hun blir invitert ektemannens bryllup med den nye kona (også bare et narrespill; «kona» viser seg å være datteren til Griseldis). Til slutt tar greven Griseldis til seg igjen, og hyller henne for hennes tålmodighet: «Ingen mand i Verden haffuer saa yderlig fristit oc forsøgt sin Høstru / oc fundit saa stor oc mectig astadighed hoss hende som ieg haffuer giordt.»

Typenummeret i Aarne-Thompsons eventyrklassifisering er 887.

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus