Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Dødsdansen

På disse sidene presenteres den gamle danske Dødedansen i tekst og bilder. Den ble trykt på midten av 1500-tallet, og finnes i bare ett eksemplar. Sidene er kommet til som et supplement til internettprosjektet om folkebøker fra 1500- og 1600-tallet. Dødsdans-litteraturen hører ikke til blant folkebøkene da den er didaktisk og fullstendig mangler deres preg av å være underholdning. De forskjellige Dødsdans-utgavene har heller ikke blitt utgitt i et slikt omfang som folkebøkene.

Dødedans-litteraturen er en del av kirkens propaganda, først bare som et middel til å binde folk til den kristne lære, men etter reformasjonen ble den også brukt som en del av propagandaen mot den katolske kirken. Den maner den kristne leser eller tilskuer (den danske versjonen er et skuespill) til å være rede, for døden kan komme når som helst, og ve den som da ikke er forberedt. «Vi skulle vere rede dag och stund/thi døden tøffuer ingelund», som det heter. Den personifiserte døden er nådeløs. Ingen spares: «Vngdommen giffuer ieg ingen fred/ieg dantzer met ham til hand faller ned.»

For første gang på verdensveven presenteres den komplette teksten (med tresnitt) i den gamle danske Dødedans-boken. Teksten her er med stor sannsynlighet fremført som et skuespill.

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus