Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Broder Rus

Broder Rus (Bruder Rausch på tysk, Friar Rush på engelsk) er historien om en djevel (broder Rus) som får arbeid som hjelpekokk i et kloster i Sachsen. Han dreper kokken og leder brødrene vill med drikk og løsaktig omgang med «Quinfolck». En bonde overværer et møte mellom Lucifer og hans underdjevler, deriblant Rus, og får advart abbeden om at det bærer lukt mot helvete. Abbeden forvandler Rus til en rød hest. Rus har imidlertid mer faenskap på gang, og drar til England, hvor han farer i kongens datter. Kongen søker råd både fjernt og nært, men først når abbeden fra klosteret i «Saxe land» kommer, blir Rus drevet ut av jenta. Som lønn får abbeden bly (!), som ender på kirketaket i klosteret hjemme i Sachsen. Broder Rus er nå blitt abbedens servile tjener, og vil gjerne tjene ham mer. Når Rus (nok en gang i form av en rød hest) har brakt abbeden hjem, «dømmer» abbeden ham til opphold på et «greseligt øde sted» helt til dommedag.

Stoffet til fortellingen om broder Rus kjennes ifølge Thomas Cramer (Geschichte ... s. 278) allerede på 1200-tallet. Eldste nedertyske trykk er fra ca 1488, eldste høytyske fra 1508 (Strasbourg) og eldste danske trykk fra 1555 (boktrykker Hans Vingaard). Etter reformasjonen blir fortellingen brukt som et ledd i propagandaen mot katolisismen (se i den danske teksten l. 605 og de noe kryptiske etterfølgende linjene).

«At Sagnet om ham har sit Udspring fra Esrom Kloster, kan der ingen Tvivl være om,» skriver Bruun.

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus

 

 

 

 

 

Kilder (se for øvrig litteraturlisten):
Broder Russes Historie. Teksten til den eldste bevarte danske utgave (fra 1555) med bibliografi og innledning. Utgitt av Chr. Bruun. København 1868. Thieles Bogtrykkeri.
Thomas Cramer: Geschichte der deutschen Literatur im späten Mittelalter (München 2000, DTV2450)