Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Kong Appolonius

Eventyrromanen om Appolonius (skrives «Apollonius» på ikke-danske språk) må være skrevet en gang før det 6. århundre – antakeligvis på gresk (noen forskere hevder latin). Shakespeare brukte fortellingen som utgangspunkt for skuespillet Pericles. Den danske folkeboken er sannsynligvis oversatt fra en latinsk tekst. De fleste andre folkebøkene – som fant veien til Skandinavia via tyske utgaver. Den eldste bevarte utgaven er fra begynnelsen av 1590-årene, og er trykt i Rostock av boktrykkeren Stephan Møllmand (se for øvrig bibliografien). Mange av tresnittene som benyttes i den danske folkeboken fra 1590-årene, er også å finne i De syv vise Mestre. Nedenfor sees kong Antiokus som kommer for å ligge med datteren sin. Samme tresnitt blir i De syv vise Mestre brukt for å vise den fortørnete dronningstemoren.
Hand forglemde sig at vere en Fader / oc giorde sig til en wmild Tyran oc gruselig Blodkrenckere.    Om oversettelsen har utgiveren J.P. Jacobsen følgende å si: «Den Dansker, der har udarbejdet den danske Appolonius, må kaldes en både kyndig og kærlig Bruger af Modersmålet. Som Folkesprogstext kan den danske vistnok siges at bære Prisen for alle kendte Folkesprogstexter. Danskeren har villet og har også gennemført en bestemt, meget udpræget Stil, som man med nogen Ret kunde kalde folkelig. I det rent udvortes er det allerede tiltalende at se, hvor få Fremmedord der er brugt (...) der er også en mere inderlig folkelig Danskhed [enn i Vedels Saxo-oversettelse].»
    «Den forekommer mig meget kjedsommelig, men jeg seer, at Andre ere af modsat Mening.» (Nyerup s. 168)

Synopsis
Kong Antiokus begår incest mot datteren sin. For å forhindre at noen av beilerne skal få henne, lager han en prøve for dem i form av en gåte som de må løse. Appolonius løser gåten, men får beskjed om at svaret er feil, og drar. Under overfarten lider han skipbrudd. Han inviteres til kongens slott, hvor han forelsker seg i prinsessen. De gifter seg, og legger ut på en reise til Antiokia, hvor den incestuøse kongen nå er død og folket har valgt ham, Appolonius, til ny konge. Men hustruen føder en datter (Tarsia) og dør under overfarten. Hun kastes over bord, noen leger finner henne og gjenoppliver henne. Appolonius gir datteren (og hennes amme) i Strangulios og Dionisiades' varetekt. Selv gir han et løfte om at han ikke skal vaske håret sitt, klippe neglene eller rake skjegget før han har funnet en ektemann til datteren. Stemoren Dionisiades ser at folk liker Tarsia bedre enn hennes biologiske datter, og sender en tjener for å drepe henne, men hun havner i stedet i sjørøveres klør. Sjørøverne selger Tarsia til en ruffer (hallik). Tarsia klarer med list og ydmykhet å unngå å miste jomfrudommen sin. Etter hvert møter Appolonius datteren, finner en mann til henne og straffer dem som har plaget henne. Mens han skrifter i tempelet i Efesos, gjenforenes han med hustruen Lucina, som har levd et hellig liv der siden hun gjenoppsto fra de døde.

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus