Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

AhasverusAhasverus (den evige jøde)

På vei til Golgata forsøkte Jesus å hvile seg ved skomakeren Ahasverus' hus. Ahasverus ble vred, og ba ham pakke seg dit han hørte hjemme. Jesus så på ham og sa: «Jeg vil stå her og hvile, men du skal gå til den ytterste dag.» Siden den dag har Ahasverus flakket omkring i verden.

Ahasverus er også kjent som den evige jøde, Jerusalems skomaker, Buttadeus m.m. på engelsk kalles han the Wandering Jew, på tysk der ewige Jude og på fransk le Juif errant.

På disse sidene kan du stifte bekjentskap med Ahasverus, først og fremst slik han ble fremstilt i folkebøker fra 1602 og utover på 1600-tallet.

Den første folkeboken om den evige jøde så dagens lys i 1602 og var på tysk: «Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahazverus». Med denne boken (eller riktigere: pamfletten) fikk den hvileløst vandrende synderen navnet Ahasverus, han var blitt skomaker og han var jøde. Den danske folkeboken, som er en oversettelse av den tyske, kom antakeligvis i 1607, men den eldste som er bevart, er fra 1631.

I Stith Thompsons The Types of the Folktale har den evige jøde nummeret 777 (tidligere 754).

Ahasverus-motivet er flittig brukt i kunsten; Richard Wagners operaer Parsifal og Der fliegende Holländer, for eksempel, har hver sine Ahasverus-skikkelser i Kundry og hollenderen. Se utdrag fra Richard Wagners operaer på min Wagner-blogg.

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus