Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Ordforklaringer til Lucidarius-utdraget

Klikk på back/tilbake i nettleseren din for å komme tilbake til teksten.
Merk at utgiveren (Johannes Knudsen) har moderert ortografien.

ADENS nylig
ANDBUD verktøy
ASTUND attrå
BRUDE brøt
BUNDE bandt
DEDEN derfra
DE HAVE SAA DIGERT AV GUDS AASYN de er under så sterk påvirkning av Gud
DES inntil
DET at
DIGER stor
DIGERT meget
DYD mangfoldighet i evner
Klikk på back/tilbake i nettleseren din for å komme tilbake til teksten.
E evig
ELSKU kjærlighet
END men
ENDDA dog
FIÆLD falt
FIÆRRE fjernere
FOR fremfor
FORDI derfor
FORDI DE KUNNE EI DIGER KLOGSKAB fordi de ikke var særlig kloke
FREGNE erfare
FULDE falt
FÆSTES knyttes (til Gud)
FØR stor
FØRSTE så snart som
Klikk på back/tilbake i nettleseren din for å komme tilbake til teksten.
GAD kunne
GERNINGSMAND håndverker
HALNE føle
HUGDE tenkte
HULDE holdt
HVOR hvorledes
HVORE hvorledes
INDSEGL signet
INGEN VAR I SAG ingen var skyld i
Ta meg, ta meg til dødsdansenKLEIN liten
KOMME kom
KOSTE kvister
LADET unnlatt
LEDER lemmer
LØSEN frigivelse
Klikk på back/tilbake i nettleseren din for å komme tilbake til teksten.
MEDEN når
MUE kan
MAA kan
NOGRE noen
NÆRRE nærmere
OM likeså
PUGE nisser
SKIBELSE natur
SKIBET tilbøyelig
SKIFT delt
SKIUDERE lettere
STYRKER tilskyndes
TEES vise seg
TOTTE syntes (tyktes)
VED med
ÆNLEDE ansikt
Klikk på back/tilbake i nettleseren din for å komme tilbake til teksten.

 

 

Utdrag av Gotfred av Ghemens utgave fra 1510

Om begrepet folkebok

Bøker som faller utenfor folkebokrammen