Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Tresnittene – del 2

Den gamle danske Dødedansen er bare bevart i ett eksemplar, som man har datert til 1552–58. Det er en liten, uanselig bok, som befinner seg i Det Kongelige Bibliotek i København.

De tresnittene som man finner på denne siden og på tresnittene – del 1, er de som viser de forskjellige personene som en etter en blir konfrontert med Døden. Illustrasjonene av Døden er plassert i dødsdansteksten.
Klikk på bildet for å gå til tekststedet der personene konfronteres med Døden.

 


Borgermesteren


Nonnen


Junkeren
(Bare et fragment av den tilhørende teksten er tilgjengelig fordi et blad mangler)


Jomfruen

 


Håndverkeren
(Embitzmanden)


Studenten


Bonden


Rytteren

 

 

 

Kilder:
Den gamle danske Dødedans. Utg. av Raphael Meyer. Kbh. 1896
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder bd 2 (billedseksjonen bakerst). Kbh. 1958–78