Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

En kronologisk oversikt over utgivelsehistorien til folkeboken Keiser Octavian

*viser til en utgave som bare kjennes av omtale
Utgaver etter 1700 er ikke tatt med

 

*1454

Fransk prosaversjon av historien nevnes i et håndskrift

Begynnelsen av 1500-tallet

L’histoire de Florent et Lyon.
Uten årstall. 4°

1534

Den andre franske utgaven.
Trykt i Troyes.

1535

Den eldste tyske utgaven.
Strassburg.
Boktrykker Wilhelm Salzmann.
Senere på 1500-tallet utgis 7–8 andre utgaver i Tyskland.

1569

Frankfurt-boktrykkeren M. Harder selger 135 eksemplarer av romanen på fastemarkedet.

*1597

København

1658

København

*1662

København

*1677

København

1697

København
Det kongelige bibliotek, København