Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Fortunatus - noen årstall i den danske folkebokens utgivelseshistorie

For utgaver etter 1700 og mer utfyllende informasjon, se Danske Folkebøger bd.10 (bibliografien s. 275-296).

1440–1453

Historien om Fortunatus skrives. Det er sannsynlig at Augsburg er opprinnelsesstedet for boken, og ifølge Suchsland peker en rekke elementer i retning av Burk(h)ard Zink (1396–1474) som forfatter. Historiske detaljer antyder at historien er skrevet i tidsrommet 1440–1453.

1509

Det første trykket av folkeboken Fortunatus utgis i Augsburg.
Boktrykker: Johann Otmar.
Det er ikke bevart eldre trykk eller håndskrifter.

1575

Fortunatus Bog. En subtilig Historie / om Fortunatus Pung / oc hans Ynske Hat. Nu paa det ny udsæt aff Tyske paa Danske / met skøne Figurer beprydet / Saare lystig at læse / etc.

København

Boktrykker: Mads Vingaard

Se faksimile av tittelblad.

Kgl. Bibliotek i København

(Etter 1577)

«Visse typografiske Ejendommeligheder kunde tyde paa, at Bladene af Ark B og Ark 1 muligvis kan være trykt efter 1577, men ganske vist ogsaa hos Mads Vingaard (...) I saa Fald repræsenterer det her som Udgave 1 anførte Fragment altsaa i Virkeligheden to Udgaver.» (Danske Folkebøger bd. 10 s. 276)

*1627

Uten sted.

«I De Danske Bibliothek samlet og samenskrevet 1726 af Jochum Halling, Thotts Manuskript-Samling (Kgl. Bibliotek) Nr. 1049 Fol., anføres s. 78 i avsnittet ’Bøgger for Skjemt og Tiid-kort’: Fortunati Pung og Ynske-Hatt. 1627. 8vo.» (Danske Folkebøger bd. 10 s. 278)

*1664

I en auksjonskatalog fra 1700 anføres blant oktavene: «Fortunati Pung oc Ønske-Hat. Kiøb. 1664». Denne utgaven anføres også i Petri Johannis Resenii bibliotheca. Hafn. 1685 s. 139 (nr. 29)

1672-75

En lystig Historie Om Fortunatus Pung Oc hans Ynske-Hat.

København
Teksten i denne er brukt i Danske Folkebøger, bd.10
Se faksimile av tittelblad.

1695

En Lystig Historie Om Fortunatus Pung Oc hans Ynske-Hat. KJØBENHAFN / Tryckt af JUST HØG Acad. Bogtr. og findis hos hannem til kiøbs / Anno 1695.

Tresnittet på tittelbladet er det samme som 1672–75-utgaven.
Denne utgaven har samme sideinndeling og linjefall som 1672–75-utgaven
Kgl. Bibliotek i København

 

Kilder:
Danske Folkebøger bd. 10 (bibliografien s. 275-296).
Deutsche Volksbücher 1-3. Utg. av Peter Suchsland. Berlin 1975
En fremstilling av Burkard Zinks liv og forfatterskap finnes i Ottokar Lorenz: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter s. 102ff. Augsburg 1999 (uforandret opptrykk av utgaven fra 1886–1887).

 

Førsteutgaver av Fortunatus på forskjellige språk:

1509

tysk

Augsburg

1570

polsk

 

1575

dansk

København

1577–83

ungarsk

 

1610

nederlandsk

 

1626

fransk

 

1640

engelsk

 

164?

svensk

Se P.O. Bäckström bd. 2 s. 1–30 og Sahlgren bd. 2

1667

islandsk

 

1676

italiensk

 

1699

jiddisk

Se Albrecht Classen: The German Volksbuch s. 65–66 for en kort beskrivelse av folkebøker som ble omsatt til jiddisk eller hebraisk.

beg. 1700-tallet

tsjekkisk

 

Den drepte kastes i dass (1509)Det er påfallende at boken ikke ble oversatt til spansk.

Kilder:
Jörg Jungmayrs bibliografi (s. 323–348) i Fortunatus. Studienausgabe nach der Editio Princeps von 1509. Reclam 1996.
Svenska folkböcker. Utgivna av J├Âran Sahlgren, ill. av Einar Norelius. 8 bind. Stockholm 1946–1956.
P.O. Bäckström: Svenska folkböcker. Sagor, legender och äfventyr, efter äldre upplagor och andra källor utgifne, jemte öfversigt af svensk folkläsning från äldre till närvarande tid. 1-2 (oversikten er i bd. 2). Stockholm 1845-48. Tryckt hos L.J. Hjerta.