Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Folkeboken om Judas

Faksimile av tittelbladet til den danske folkeboken om Judas,
En kort oc merckelig Historia Om den slemme oc forgiftige Forrædere Judas
, utgitt 1687