Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Folkeboken om Judas
Faksimile av tittelbladet i 1617-utgaven

 

Denne utgaven ble oppdaget av bibliotekar Hjalmar Pettersen ved Universitetsbiblioteket i Oslo få måneder etter at det første bindet i samlingen Danske Folkebøger utkom i 1915. I dette bindet er 1687-trykket gjengitt.

 

Judas åpningsside | Faksimile tittelblad 1687 | Oversikt over danske folkebøker