Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

TEKSTEN

Faksimile av tittelbladet til den danske folkeboken om Ahasverus, den evige jøde, utgitt 1631

Sandru Beskriffuelse

 

Til forsiden om Ahasverus, den evige jøde