Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Till Eulenspiegel

Her gjengis en oversikt over utgivelsessted og -år for den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel.
Oversiktet er hentet fra Reinhard Tenberg: Die deutsche Till Eulenspiegel-Rezeption bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Würzburg 1996, Verlag Königshausen & Neumann.
Gå til en kronologisk oversikt over den tyske Eulenspiegel-bokens utgivelseshistorie her.


With permission.
Reinhard Tenberg © Verlag Königshausen & Neumann