Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Hvordan et typisk kapittel i En Ræffue Bog (1555) er organisert

 

Revehistorie. Hvert kapittel innledes med en historie om Reineke rev.

Tresnitt som illustrerer noe fra fortellingen, kan stå ved kapittelets begynnelse eller lenger ut i teksten.

I margen står stikkord eller små setninger (glosser) som gjerne utdyper noe i teksten. Eksempel: «Stedze skalt du beklage dig oc trygle noget aff Herren.»

Etter hver revehistorie, følger en eller flere forklaringer på hva fortellingen betyr.

Etter forklaringene følger gjerne sitater fra kjente samtidige som utdyper fortellingens moral.
I margen står mange steder små illustrasjoner (tresnitt) eller fyndord.

 
 

Du kan lese utdrag fra En Ræffue Bog (1555) her.