Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Helge © HansenSkandinaviske tekster fra 1600-tallet

Her finner du først og fremst linker til skandinaviskspråklige litterære og religiøse skrifter fra 1600-tallet – faksimiler og elektroniske tekster. Det kan tenkes at enkelte tekster på andre språk inkluderes hvis de har relevans for internettsidene om folkebøker fra 1500- og 1600-tallet, som denne oversiktssiden er en del av.

Dersom du vet om tekster som ikke står i denne oversikten, vil vevmesteren gjerne ha beskjed.

Anbefalt ordbok til de norske og danske tekstene er Otto Kalkars ordbog over det gamle danske Sprog (supplementsbindene er ikke tilgjengelige i nettutgaven). Kalkars ordbok ble først utgitt 1881–1918 – i 1976 ble den utgitt i et faksimileopptrykk på Akademisk Forlag.
K.F. Söderwalls Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket (bare søk) kan kanskje være til hjelp for noen.

 

1602

Ukjent forfatter

Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahazverus (tysk faksimile)
Den første folkeboken om den evige jøde (Ahasverus).

1604

 

KONG CHRISTIAN DEN FJERDES NORSKE LOVBOG af 1604

     

1611

Bureus (Bure) Johannes (Johan) Thomae Agrivillensis (1568-1652)

Runa ABC boken

     

1612

Messenius Johannes (1579?-1636)

Sveopentaprotopolis. Thet är the fem förnämste och älste Sweriges och Götes Huvudstäder

 

 

 

1613

Claus Porsz

Claus Porsz’ forord til Melusina, som står i En nyttig Hussbog: Kaldis retteligen, Leffnetz Compasz. København 1613.

 

 

 

1631

Ukjent forfatter

Sandru Bescriffuelse Om en Iøde (...) ved Naffn AHASWERVS.
Den danske folkeboken om den evige jøde.

 

 

 

1642

Lars Wivallius

Klage-Wijsa Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr

     

1643

Georg Stiernhielm (1598-1672)

Gambla Swea- och Götha-Måles Fatebur

     

1666

 

Kongl: Mayst:tz(!) Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter

     

1674

Samuel Jonae Columbus (1642-1679)

Öfwer Fordom Hans Kongl. May.tz TrooMan och Krijgs-Råd, Den Edle och Wälborne Herren, Göran Stiernhielm

     

1687

Ukjent forfatter

Folkeboken Judas - hele teksten fra 1687-utgaven
«En kort oc merckelig Historia / Om den slemme oc forgiftige Forrædere JUDAS». Prentet Aar 1687.

 

 

 

1690

Hermann Bote

Tiile Ugelspegel kapittel 2 - kapittel 15 (Till Eulenspiegel) – utdrag.
Den tyske teksten (modernisert) finnes på Project Gutenberg.

 

 

 

1698

Jacob Rasch

Den eldste nynorske bibelteksten. Omskrift frå 1. kapittel av Romarbrevet til jærmål

 

 

 

1699

Ukjent

Folkeboken Marcolfus

 

På Digitalarkivets internettsider finner du mange spennende pekere, bl.a. tingbøker.

Se også: Skandinaviske tekster fra 1500-tallet