Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Helge © HansenSkandinaviske tekster fra 1500-tallet

Her finner du først og fremst linker til skandinaviskspråklige litterære og religiøse skrifter fra 1500-tallet – faksimiler og elektroniske tekster. Det kan tenkes at enkelte tekster på andre språk inkluderes hvis de har relevans for internettsidene om folkebøker fra 1500- og 1600-tallet, som denne oversiktssiden er en del av.

Dersom du vet om tekster som ikke står i denne oversikten, vil vevmesteren gjerne ha beskjed.

Anbefalt ordbok til de norske og danske tekstene er Otto Kalkars ordbog over det gamle danske Sprog (supplementsbindene er ikke tilgjengelige i nettutgaven). Kalkars ordbok ble først utgitt 1881–1918 – i 1976 ble den utgitt i et faksimileopptrykk på Akademisk Forlag.
K.F. Söderwalls Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket (bare søk) kan kanskje være til hjelp for noen.

 

Årstall

Forfatter

Tittel og annen info

 

 

 

1528

Christiern Scrock

En føye forclaring

 

 

 

1528

Olaus Petri

En Christelighen formaning til Sweriges inbyggiare

 

 

 

1531

Olaus Petri

Orsack hwar före Messan böör wara på thet tungomål som then menighe man forstondelighit är

 

 

 

1536

 

Swenske songer eller wisor nw på nytt prentade

 

 

 

1543 (ca.)

Peder Palladius

Visitatsbog
Denne elektroniske teksten baserer seg på Grundtvigs versjon. Dessverre er den ikke pålitelig, og bør bare benyttes parallelt med Lis Jacobsens kritiske utgave fra 1925 (se litteraturlisten).

 

 

 

1550

 

Hamarkrøniken

 

 

 

1550-årene (mellom 1552 og 1558)

Ukjent

Den gamle danske Dødedans
barn med timeglass

 

 

 

1552-72

Absalon Pederssøn Beyer (1528-1575)

Absalon Pederssøns dagbok 1552-1572
Et must! Fantastiske skildringer av livet i Bergen!

 

 

 

1555

Ukjent

Broder Russes Historie. Teksten til den eldste bevarte danske utgave.

Herman Weigere

En Ræffue Bog (tre kapitler)

1573 Brahe, Tycho

Brahe, Tycho: De Nova Stella, 1573. Faksimilegjengivelse av hele Tycho Brahes bok om den nye stjerne. Med oversettelse til dansk av de kapitler som vedrører den nye stjerne.

     

1577

Henrik Smith

Lægebog (kort utdrag)

 

 

 

1588

Ukjent

1. Folkeboken Faust (komiske utdrag)

2. Folkeboken Faust (utdrag: Faust dør)

 

 

 

1591

Anders Sørensen Vedel

Hundredevisebog

Folkeboken De syv vise Mestre (utdrag)

 

 

 

1592

 

Folkeboken En Doctors Datter

 

 

 

 

På Digitalarkivets internettsider finner du mange spennende pekere, bl.a. tingbøker.

Se også: Skandinaviske skrifter fra 1600-tallet