Takk og rettighetsopplysninger

(Gjelder sidene om folkebøker, Adolf, Ludvig og Per-Erik)

Utilsiktet krenkelse av opphavsrett, utelatelse eller feilaktige opplysninger skyldes uaktsomhet eller mangel på opplysninger. Dersom det viser seg at det finnes materiale på disse sidene som krenker opphavsrett, vil dette bli fjernet øyeblikkelig.

Dersom ikke annet er opplyst – i den utstrekning det har vært mulig – tilhører copyright til all tekst og alle bilder på disse vevsider Per-Erik Skramstad, også den elektroniske bearbeidingen av tekst og bilder som er frisluppet etter «70-årsgrensen» i opphavsrettsloven, og kan ikke gjengis uten tillatelse.

Takk til maleren Helge Hansen (epost) for tillatelse til å bruke elementer fra hans billedverden. Har du spørsmål om opphavsrett, kontakt BONO. Helge Hansens hjemmeside finner du her.

Utdrag fra Vilhelm Dybwads erindringsbok Venner og kjenninger fra 80-årene (Oslo 1941) er gjengitt med tillatelse fra Gyldendal Norsk Forlag.

Takk til MATEO for tillatelse til å bruke materiale fra CD-ROM-en Alte Drucke aus der Universitätsbibliothek Mannheim, som også er også å finne på deres vevsider. Materiale fra deres elektronisk tilgjengelige bibliotek er gjengitt med tillatelse fra MATEO.

Materiale fra Danske Folkebøger fra 16. og 17. Århundrede (1915–1936) er gjengitt med tillatelse fra danske Gyldendal.

Reproduksjoner fra The Illustrations from the Works of Andreas Vesalius of Brussels (ISBN 0-486-20968-7) er gjengitt med tillatelse fra Dover Publications.

Takk til Håndskriftsamlingen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo som hjalp en stakkars nybegynner, og Statsarkivet i Hamar.

Takk til Erling E. Guldbrandsen, Blomqvist Kunsthandel, Crafoord Auktioner, Bruun Rasmussen auktioner, Verlag Königshausen & Neumann, Lukas Verlag, Germanische Nationalmuseum, Christiania Art, Bjørn Skramstad Pryser, Leonhard Wöhr og familien Blemeier i Weyarn, Liv Helene Willumsen, Jens Uwe, Johan Marius, Mona-Liv Hanson, Paul, Bård, Marie Louise, Fredrik, Ruud, Jo Chr., Torbjørn Eng og en tidligere såkalt tilkallingsvikar som heter Tor Tveite (skriftlærd), som alle har bidratt på forskjellig vis. Den største takken går imidlertid til alle dem jeg har glemt å takke.